Haldusjärelevalve

Tartu Kivilinna Kooli haldusjärelvalvet teostavad: 

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu 50088
telefon 735 0222
E-post: hm[at]hm.ee 

Tartu linna määratud andmekaitsespetsialisti poole saate pöörduda aadressil andmekaitse[at]raad.tartu.ee.