Publikatsioonid

2013

Nimi

Mis ajal ja kus kirjatöö ilmus

Pealkiri

Viide

Küllike Pedaste

2013, TÜ Sotsiaal- ja haridusteaduskond, innovatsioonikoolide arendusprojekti kokkuvõte uurimistööna

INNOVATSIOONIKOOLI KONTSEPTSIOONI RAKENDAMISE MÕJU KOOLIDE HINNANGUL

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxoYXJqdXR1c2tvb2x8Z3g6NDljYWFhMzJkMTM1NWFmOQ

Annika Rebane

2013, TÜ Sotsiaal- ja haridusteaduskond, innovatsioonikoolide arendusprojekti kokkuvõte uurimistööna

INNOVATSIOONIKOOLIDE VÄLJAARENDAMIST MÕJUTAVAD TEGURID ÕPETAJATE, ÕPILASTE JA LAPSEVANEMATE HINNANGUL

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxoYXJqdXR1c2tvb2x8Z3g6NWUyMzQzMzQ2ZGVlOWEzZg

Margus Pedaste, Küllike Pedaste, Annika Rebane

2013, e-õppe uudiskiri

Tartu Ülikool käivitab innovatsioonikoolide võrgustikku

http://uudiskiri.e-ope.ee/?p=11634

Helis Hani

2013 oktoober Miksikeses, Koolielus ja Õpetajate Lehes

Loodus lummab

http://www.miksike.ee/en/gnews.html?displaynews=4846&backtoarchive=1

Helis Hani

2013 Miksikeses, Koolielus ja Õpetajate lehes

Veeteemaline keskkonnanädal Tartu Kivilinna Gümnaasiumis

http://www.miksike.ee/en/gnews.html?displaynews=4837&backtoarchive=1

Helis Hani

2013 Miksikeses, Koolielus, Õpetajate lehes ja Muhulases

Põlvamaad avastamas

http://www.muhu.ee/upload/editor/files/november_13.pdf

 

2014

Nimi

Mis ajal ja kus kirjatöö ilmus

Pealkiri

Viide

Annika Rebane, Karin Lukk, Hedi-Liis Toome, Margus Pedaste

EAPRIL 2014. Conference proceedings/ publitseeritud konverentsiettekanne

The differences of being a school mentor or a supervising teacher during the teacher students' pedagogical practice according to the mentor and supervising teachers.

eaprilconference.files.wordpress.com/2014/07/eapril-2014-proceedings_issn-aanvraag_def1.pdf

Margus Pedaste, Karin Lukk, Pille Villems, Raili Allas 

2014, The European Procedia Social and Behavioral Sciences

A model of Innovation Schools: Estonian case-study. In: The European Procedia Social and Behavioral Sciences/ Innovatsioonikoolide mudel: Eesti juhtum

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814012014

Helis Hani

2014 Uudiskiri.etag.ee

Teadushuvihariduses tegutsejad kohtusid Miks.ee suvekoolis

http://uudiskiri.etag.ee/2014/09/teadushuvihariduses-tegutsejad-kohtusid-miks-ee-suvekoolis/

Helis Hani

2014 avaldatud Õpetajate lehes, Koolielus ja Miksikeses

Loodus lummab 

http://www.miksike.ee/en/gnews.html?displaynews=5070&backtoarchive=1

Helis Hani

2014 Miksikeses, Koolielus ja Õpetajate Lehes

Teadlaste Öö Festival Tartu Kivilinna Koolis

http://www.miksike.ee/en/gnews.html?displaynews=5069&backtoarchive=1

Helis Hani

2014 Teesid on kogumikus kogumikus „Pathways to the Future- education for sustainable development“

Environmental Education at Tartu Kivilinna School

Teesid on kogumikus „Pathways to the Future- education for sustainable development“ lk 121.

Helis Hani

2014 Miksikeses, Koolielus ja Õpetajate Lehes

Looduse koolituspäev Emajõe-Suursoos

https://koolielu.ee/info/readnews/508343/looduse-koolituspaev-emajoe-suursoos

 

2015

Nimi

Mis ajal ja kus kirjatöö ilmus

Pealkiri

Viide

Helis Hani

2015 Koolielus, Miksikeses ja Õpetajate Lehes

Loodus lummab- looduse tundmise võistlus algklassidele

https://koolielu.ee/info/readnews/468490/loodus-lummab-looduse-tundmise-voistlus-algklassidele

Helis Hani

2015 Miksikeses, Koolielus ja Õpetajate Lehes

Teadlaste Öö Festival Tartu Kivilinna Koolis

http://www.miksike.ee/en/gnews.html?displaynews=5069&backtoarchive=1

 

2016

Nimi

Mis ajal ja kus kirjatöö ilmus

Pealkiri

Viide

Küllike Pedaste

2016 raamat "Rõõmuga kooli"

Lapsevanemad õpetaja rollis Tartu Kivilinna Kooli näitel (lk 153-156)

https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/roomugakooli.pdf

Karin Lukk

2016 raamat "Rõõmuga kooli"

Kodu ja kooli koostöö viis mõõdet ning mõned takistused (lk 36-60)

https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/roomugakooli.pdf

Helis Hani

2016 Õpetajate Lehes, Miksikeses ja Koolielus

õuesõppepäev Tartu Kivilinna Koolis

https://koolielu.ee/info/readnews/519017/ouesoppepaev-tartu-kivilinna-koolis

Helis Hani

2016 Miksikeses, Koolielus ja Õpetajate Lehes

Teadlaste Öö Festival Tartu Kivilinna Koolis: ulme ja robotid

https://koolielu.ee/info/readnews/520710/teadlaste-oo-festival-tartu-kivilinna-koolis-ulme-ja-robotid

Helis Hani

2016 Koolielus, Miksikeses ja Õpetajate Lehes

Loodus lummab 2. klassi õpilasi

https://koolielu.ee/info/readnews/523348/loodus-lummab-2-klassi-opilasi

Kadri Türk (Varula)

Magistritöö

A Critical Analysis of the Representation of Teachers in the Media in Estonia and in the UK on the Example of Eesti Päevaleht and the Guardian

http://dspace.ut.ee/handle/10062/47060