4.a

Klassijuhataja: Evelin Lahesoo
 
8:00 - 9:00
9:00 - 10:15
10:30 - 11:45
11:45 - 12:45
12:45 - 14:00
14:15 - 15:30
9:00 - 9:40
9:45 - 10:25
10:30 - 11:10
11:15 - 11:55
12:45 - 13:25
13:30 - 14:10
14:15 - 14:55
15:00 - 15:40
E 
B-309
eesti k
Vanamb
B-214
matem
Magerin
A-414, A-419, B-205
inglise k
Näär, Raudsepp, Siibak
 
PP
PP
    
T 
 
liikumine
Orav
B-309
eesti k
Vanamb
 
PP
PP
B-214
matem
Magerin
  
K
 
koor 3.-4.kl*
Kuiv
B-214
matem
Magerin
A-107
inf
Lahesoo
B-309
eesti k
Vanamb
 
PP
PP
    
 
pkoor*
Sermat
N
B-311
õpiabi_ek
Truuts
Aula
tants
Kisand
A-414, A-419, B-205
inglise k
Näär, Raudsepp, Siibak
 
muusika
Põder
 
PP
PP
A-304
kunst
Orav
  
R
 
koor 3.-4.kl*
Kuiv
A-315, A-316
vene/saksa
Kuogia, Maalmann, Salmiyanova
B-215
loodus
Hausenberg
 
PP
PP
B-309
eesti k
Vanamb
   
 
pkoor*I
Sermat