5.a

Klassijuhataja: Piret Arula
 
8:00 - 9:00
9:00 - 10:15
10:30 - 11:45
11:45 - 12:45
12:45 - 14:00
14:15 - 15:30
9:00 - 9:40
9:45 - 10:25
10:30 - 11:10
11:15 - 11:55
12:45 - 13:25
13:30 - 14:10
14:15 - 14:55
15:00 - 15:40
E 
 
inimõp
Arula
A-201
eesti k
Teppo
A-314
aj/ü
Lupp
 
PP
PP
    
T
 
lastekoor*I
Põder
A-201
eesti k
Teppo
A-415, A-418
inglise k
Hint, Kenn, Saar
 
PP
PP
 
mu/kunst
Põder, Soomets
  
 
pkoor*II
Sermat
K
 
lastekoor*
Põder
A-415, A-418
inglise k
Hint, Kenn, Saar
A-113, B-310
teh/käsitöö_kod
KukinI, KukinR, Oja, Soomets
 
PP
PP
A-213
matem
Kams
  
 
pkoor*
Sermat
N 
A-213
matem
Kams
Aula
tants
Kisand
A-201
kirj
Teppo
 
PP
PP
A-308, A-315, A-316, B-214
vene/saksa
Maalmann, Magerin, Margna, Salmiyanova, Sõõru
  
R 
 
loodus
Kirsi
A-213
matem
Kams
 
PP
PP
 
liikumine
Tanni