2.b

Klassijuhataja: Eia Oja
 
8:00 - 9:00
9:00 - 10:15
10:30 - 11:45
11:45 - 12:45
12:45 - 14:00
14:15 - 15:30
9:00 - 9:40
9:45 - 10:25
10:30 - 11:10
11:15 - 11:55
12:45 - 13:25
13:30 - 14:10
14:15 - 14:55
15:00 - 15:40
E
 
koor 2.kl*
Kuiv
B-310
üldõp
Oja
B-310
üldõp
Oja
 
PP
PP
B-311
õpiabi_ek
Truuts
   
B-310
ü/õpiabi_E
Oja
T 
B-310
üldõp
Oja
 
muusika
Kuiv
B-310
üldõp
Oja
 
PP
PP
    
K 
 
muusika
Kuiv
A-419
inglise k
Raudsepp
B-310
üldõp
Oja
 
PP
PP
    
N 
B-310
üldõp
Oja
A-419
inglise k
Raudsepp
B-310
üldõp
Oja
 
PP
PP
B-310
ujumine
Oja, Tanni
  
R 
B-310
üldõp
Oja
 
liikumine
Oja
B-310
üldõp
Oja
 
PP
PP
 
koor 2.kl*
Kuiv