9.e

Klassijuhataja: Johannes Hint, Reilika Hunt
 
8:00 - 9:00
9:00 - 10:15
10:30 - 11:45
11:45 - 12:45
12:45 - 14:00
14:15 - 15:30
9:00 - 9:40
9:45 - 10:25
10:30 - 11:10
11:15 - 11:55
12:45 - 13:25
13:30 - 14:10
14:15 - 14:55
15:00 - 15:40
E 
 
kirj
Hint
 
ühisk
Hint
 
PP
PP
 
eesti k
Hint
 
mu/kunst
Sermat, Soomets
T 
 
geo
Hint
 
vene/saksa
Sõõru
 
PP
PP
 
matem
Õun
  
K 
 
keemia
Hint
 
liikumine
Kruus, Tanni
 
PP
PP
 
matem
Õun
 
inglise k
Hint
 
N 
 
matem
Õun
 
füüsika
Hint
 
PP
PP
 
inglise k
Hint
 
vene/saksa
Sõõru
 
R 
A-111
teh/käsitöö_kod
Kapp, Keerberg, KukinR
 
eesti k
Hint
 
bio
Hint
 
PP
PP
 
ajalugu
Hint