B-305

 
8:00 - 9:00
9:00 - 10:15
10:30 - 11:45
11:45 - 12:45
12:45 - 14:00
14:15 - 15:30
9:00 - 9:40
9:45 - 10:25
10:30 - 11:10
11:15 - 11:55
12:45 - 13:25
13:30 - 14:10
14:15 - 14:55
15:00 - 15:40
E   
matem
5.d
Persidski
  
ü/õpiabi_E
2.a
Persidski
   
T          
K 
matem
5.d
Persidski
   
ujumine
2.a
Persidski, Tanni
  
N      
P_PPR*
Persidski
P_PPR*
Persidski
 
R      
matem
5.d
Persidski