A-312

 
8:00 - 9:00
9:00 - 10:15
10:30 - 11:45
11:45 - 12:45
12:45 - 14:00
14:15 - 15:30
9:00 - 9:40
9:45 - 10:25
10:30 - 11:10
11:15 - 11:55
12:45 - 13:25
13:30 - 14:10
14:15 - 14:55
15:00 - 15:40
E  
matem
8.b
Lehto
matem
6.d
Lehto
     
T   
matem
7.c
Lehto
     
K 
matem
7.c
Lehto
matem
6.d
Lehto
matem
8.b
Lehto
     
N   
matem
8.b
Lehto
 
matem
6.d
Lehto
  
R