B-215

 
8:00 - 9:00
9:00 - 10:15
10:30 - 11:45
11:45 - 12:45
12:45 - 14:00
14:15 - 15:30
9:00 - 9:40
9:45 - 10:25
10:30 - 11:10
11:15 - 11:55
12:45 - 13:25
13:30 - 14:10
14:15 - 14:55
15:00 - 15:40
E          
T          
K 
üldõp_kunst/tööõp
1.d
Hausenberg
       
N 
üldõp_kunst/tööõp
1.d
Hausenberg
        
R      
P_PPR*
Hausenberg
P_PPR*
Hausenberg