Erasmus+ projekt „ROSE – Robotics Opportunities (to foster) STEM Education“

Projekti kestus: 1.09.2014 – 31.08.2017


Projekti partnerid:
Juhtpartner Universita Degili Studi di Firenze
Partnerid: Tartu Kivilinna Kool, MTÜ Robootika, Tartu Ülikool, Middle East Technical University, Tehnische Univrsitaet Graz, Instituto Comprensivo Don Lorenzo Milani, Iis Ferraris Brunelleschi Empoli, Liceo Scientifico Statale „Niccoli Copernico“, institutio Tehnico Tecnologico Statale Silvano Fredi Enrico Fermi, Ufficio Scolastico Regionale la Toscana, Ankara Ozel Tevfik Fikret Anadolu Lisesi 

Lühikokkuvõte
Projekti peamiseks eesmärgiks oli suurendada STEM hariduse populaarsust. Seda eelkõige naissoost õpilaste hulgas, et saavutada sooline tasakaal tehnoloogiale ja teadusele suunatud distsipliinie valivate õpilaste hulgas, mis pikemas perspektiivis suurendab inseneride  ja tehnoloogiavaldkonna spetsialistide hulka tööturul. Peamise vahendina STEM hariduse populariseerimise suurendamiseks kasutati projektis robootikat.

Eesmärgid: 

 • Eeluuringu läbiviimine STEM hariduse populaarsuse ja vastavat eriala edasiõppima asumise tõenäosuse kohta õpilaste hulgas
 • Populariseerimistegevused:
  • Populariseerimistegevuste ettevalmistamine lähtuvalt eeluuringu tulemustest
  • Populariseerimistegevuste läbiviimine:
   • Robootikapäevad koolis
   • Tehnikakõrgkoolide külastused
   • Robootikaürituste läbiviimine
   • Lühikoolitused õpilastele
  • Ühismeeskondade osalemine robootikavõistlustel ehk ühiste meeskondade moodustamine järgmise haridustaseme õppeasutuste õppuritega, et tõsta huvi edasiõppimise vastu STEM erialadel, kaasates nooremaid õpilasi vanemate õppuritega ühistegevustesse.
 • Rahvusvahelisel mobiilsusel osalemine (Itaalia, Türgi, Portugal, Austria)
 • Projekti tutvustamine ja tulemuste levitamine nii projekti kaasatud asutustes kui meedias
 • Järeluuringu läbiviimine projekti mõju hindamiseks

Rohkem infot projekti kohta leiab ROSE projekti ametlikult kodulehelt: https://sites.google.com/site/roseprojecteu/

Projekti käigus toimus kolm rahvusvahelist koosolekut: Austrias Grazis, Itaalias Pistoias ja Portugalis Porto linnas. Meie õpilastest osalesid nendel järgnevad: 

Projektikoosolek Grazis, Austrias (29. mai - 03. juuni, 2016):
Tiit Vestrik      
Priit Vestrik  
Andreas Eskor   

Projektikoosolek Pistoias, Itaalias (13-19. veebruar, 2017):
Kirke Liis Kuperjanov     
Laura-Liis Rull     
Mia Marleen Lemetti     
Birgit Rõõm    
Laura Karolina Gradickaite     

Projektikoosolek Portos, Portugalis (11-17. juuni, 2017):
Juss Uus     
Hannes Hani     

Õpilasi juhendasid ROSE projektis õpetajad Sven Hendrikson, Taimi Ruusmäe, Anne Orav ja Rimmo Rõõm. 

Projekti suuremad õnnestumised: 
Projekti toimumise ajal suurenes Kivilinna kooli robootikas osalevate õpilaste arv märgatavalt ning projekti lõpus oli neid juba 108 õpilast. 

Eriliseks võib lugeda uutmoodi idee rakendumist – nimelt hakati robootikat kasutama ka tavalistes ainetundides. Seda õpetajate Taimi Ruusmäe ja Sven Hendriksoni eestvedamisel.  

Positiivseks tulemuseks oli ka see, et projekti käigus alustas tegevust tüdrukute robootikaring, mis esines edukalt nii Eesti robootikavõistlustel kui ka väljaspool. Nimelt esindasid just tüdrukud meie kooli Itaalias ROSE projekti rahvusvahelisel koosolekul, mille käigus toimunud FIRST LEGO League võistlustel saadi ka eriauhind. 

„Meie kooli tüdrukud Itaalias FIRST LEGO League võistlustel“ - https://kivilinn.tartu.ee/node/742

 

Meie õpilased Portos toimud rahvusvahelisel projektikoosolekul.

     

 

 

 

 

 

Meie õpilased robootikavõistlusel Võru Roboti Tsõõr 2017