Viimati muudetud: 29.08.2022

Tartu Kivilinna Kooli tegutsemispõhimõtted distantsõppe korral

Kooli kodukord pt 3.2

Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ning õppida võimetekohaselt. Õpilane peab osalema temale kooli päevakavas/tunniplaanis või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes.

Kohustuslik on osaleda nii õpetajaga vahetus kontaktis toimuvas kui distantsõppe vormis läbiviidavates õpitegevustes, sh osaleda videotunnis ettenähtud ajal ja hea tava kohaselt kaamerapildi ning heliga (tehniliste võimaluste olemasolul).

 

  • Distantsõppe ajal toimub õpe üldjuhul kõikides klassides tunniplaani alusel. Erandite korral teavitatakse õpilasi ja lapsevanemaid e-päeviku kaudu, nt distantsõpe korraldus projektinädala ajal.
  • Distantsõppe korral kannab õpetaja tunnis tehtavad ja õpilase poolt iseseisvalt sooritatavad ülesanded e-päevikusse hiljemalt vastava päeva kella 9.00ks (Kodukord pt 2.13)
  • Distantsõppe puhul on oluline jälgida, et ekraani ees veedetud aeg ei kujuneks liiga pikaks. Veebikeskkonnas peetavate tundide eesmärgiks on õpetaja ja õpilaste vahelise kontakti hoidmine ning juhendatud õppe tagamine.

Videotunni ülesehitus võib olla erinev, näiteks:

 -  õpetaja võib videos teha teema sissejuhatuse ja seejärel jagada ülesandeid individuaalseks täitmiseks ning leppida kokku aja, millal saadakse uuesti videos kokku, et ülesandeid kontrollida;

 -  õpetaja võib jagada klassi ka väiksemateks rühmadeks ja kohtuda videos iga rühmaga eraldi kokkulepitud ajal tunni üldaja piires;

 -  õpetaja võib anda lastele ette teatud ülesannete tegemise ja kohtuda nendega üksnes tunni lõpuosas;

 -  õpetaja võib teha tunni alguses sissejuhatuse ja jääda ise video kaudu konsulteerimiseks kättesaadavaks, kuid õpilased täidavad ülesandeid iseseisvalt jne.

Kindlasti on soovitav, et õpetaja kohtuks oma õpilastega video vahendusel vähemalt korra igas õppetunnis: see võimaldab sõnastada õppimise eesmärke, jälgida õpilaste osalemist tunnis ning vastata küsimustele.

  • Distantsõppe tundide mahu arvestamisel tuleb meeles pidada, et iseseivalt ülesannete lahendamisel kulub õpilastel rohkem aega, kui tunnis ühiselt neid tehes.
  • Distantsõppe ajal arvestatakse iseseisvate tööde andmisel pikemate tähtaegadega (tähtaeg ei saa olla määratud ülesande andmisega samaks päevaks), sest kõigil õpilastel ei pruugi olla võimalik igal ajal arvutit kasutada.

Videotunni edukaks toimimiseks on oluline järgida kindlaid põhimõtteid. Videotunnis osalemise MEELESPEA leiab siit