Viimati muudetud: 06.03.2024

Image
pilt_logo_tartu
Põhihariduse omandamine Tartu linna koolis

 

Täpsem info Tartu linna kodulehel.

Tartu linnas elavale lapsele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord

Taotlusi kooli vastuvõtmiseks saab teha Tartu haridusteenuste haldamise süsteem ARNO kaudu.

Tulevased Tartu Kivilinna Kooli 1. klasside õpilased ja lapsevanemad

Tartu linnas kehtiv 1. klassi õpilaste vastuvõtmise kord sätestab, et igale lapsele määratakse linna poolt kindel kool, kuhu ta õppima asub. Tartu linnas elavale lapsele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord on kinnitatud Tartu Linnavalitsuse 14.01.2014. a määrusega nr 6 (loe siit).  

Lapsele määratud kooli kohta saab lapsevanem infot e-keskkonna ARNO kaudu (loe siit).

15. märtsiks avaldatakse Tartus elavate laste vanematele ARNO kaudu lapsele määratud elukohajärgse kooli andmed. Üldjuhul määratakse lapse elukohajärgseks kooliks kodule kõige lähemal asuv kool. Kui kooli läheduses elab lapsi rohkem, kui on antud koolis õppekohti, võib elukohajärgseks kooliks määrata läheduselt teise kooli.

Pärast elukohajärgse kooli teadasaamist tuleb lapsevanemal esitada vastuvõtutaotlus e-keskkonnas ARNO (taotlust paberkandjal kooli ei esitata). Taotlus tuleb esitada e-keskkonnas üldjuhul 30. aprilliks.

Täpsema info saamiseks võib helistada telefonil: 7461749.