Viimati muudetud: 07.02.2023

Tartu Kivilinna Kooli õpilasesindus

@email

opilasesindus
opilasesindus

Meie kooli õpilasesindusse kuuluvad õpilased 5.-9. klassidest.
Kuna meid on palju, siis oleme me moodustanud 2 koda:

 • 5.-6. klasside õpilased,

 • 7.-9. kasside õpilased.

Meie töö iganädalaselt toimub eraldi meeskondadena teisipäeviti suurel vahetunnil. Suured koosolekud, mis toimuvad kord õppeveerandis, peame koos. Samuti koguneme vajadusel tihemini. Õpilasesinduse juhatusse kuulub 5 liiget. Juhatusse saavad kandideerida 7.-9. kl õpilased, kes on valmis võtma vastutust, panustama aega ja kutsuma ellu erinevaid tegevusi. Juhatuse liikmed on huvijuhi tugi ja väga tihe koostööpartner.

Meie 2022/2023 juhatusse kuuluvad:

Mia Renate Sahku 9d
Grete Konsap 9c

Catalina Kukk 9b

Annabel Mutso 8b

Kätriin Soodla 7a

Kes oleme ja mida teeme?
 

 • Oleme vastutavad selle eest, et õpilaselu edeneks ja õpilased tunneksid end koolis võimalikult hästi.
 • Püüame liita koolipere ühtselt toimivaks ja mõtlevaks kogukonnaks.
 • Kuulame ära ja püüame aidata abivajajaid.
 • Mõtleme välja ja viime ellu üritusi.
 • Seisame hea meie koolikultuuri eest.
 • Liikumine ja tervislikud eluviisid on meie prioriteet.
 • Läbime erinevaid koolitusi, et tuua mitteformaalse õppimise teadmisi meie kooliellu ja praktiseerida neid õpilasesinduse töös
 • Osaleme ülelinnalistel projektikonkurssidel.
 • Viime läbi erinevaid projekte.