Viimati muudetud: 13.09.2023

Tartu Kivilinna Kooli õpilasesindus

@email

opilasesindus
opilasesindus

Meie kooli õpilasesindusse kuuluvad õpilased 5.-9. klassidest.
Kuna meid on palju, siis oleme me moodustanud 2 koda:

 • 5.-6. klasside õpilased,
 • 7.-9. kasside õpilased.

Meie töö iganädalaselt toimub eraldi meeskondadena teisipäeviti suurel vahetunnil. Suured koosolekud, mis toimuvad kord õppeveerandis, peame koos. Samuti koguneme vajadusel tihemini. Õpilasesinduse juhatusse kuulub 5 liiget. Juhatusse saavad kandideerida 7.-9. kl õpilased, kes on valmis võtma vastutust, panustama aega ja kutsuma ellu erinevaid tegevusi. Juhatuse liikmed on huvijuhi tugi ja väga tihe koostööpartner.
 

Õpilasesinduse juhatus 2023-2024

Annabel Mutso 9b-president
Sophia Kavak 9b
Kätriin Soodla 8a
Rebecca Parts 8b

Kes oleme ja mida teeme?
 

 

 • Oleme vastutavad selle eest, et õpilaselu edeneks ja õpilased tunneksid end koolis võimalikult hästi.
 • Püüame liita koolipere ühtselt toimivaks ja mõtlevaks kogukonnaks.
 • Kuulame ära ja püüame aidata abivajajaid.
 • Mõtleme välja ja viime ellu üritusi.
 • Seisame hea meie koolikultuuri eest.
 • Liikumine ja tervislikud eluviisid on meie prioriteet.
 • Läbime erinevaid koolitusi, et tuua mitteformaalse õppimise teadmisi meie kooliellu ja praktiseerida neid õpilasesinduse töös
 • Osaleme ülelinnalistel projektikonkurssidel.
 • Viime läbi erinevaid projekte.