Viimati muudetud: 26.01.2023

Tartu Kivilinna Kooli õpilasesindus

opilasesindus
opilasesindus

Meie kooli õpilasesindusse kuuluvad õpilased 5.-9. klassidest.

Kuna meid on palju, siis oleme me moodustanud 2 koda:

 • 5.-7. klasside õpilased,

 • 8.-9. kasside õpilased.

Meie töö iganädalaselt toimub eraldi meeskondadena, kuid suured koosolekud, mis toimuvad kord õppeveerandis, peame koos.

Kes oleme ja mida teeme?
 

 • Oleme vastutavad selle eest, et õpilaselu edeneks ja õpilased tunneksid end koolis võimalikult hästi.

 • Püüame liita koolipere ühtselt toimivaks ja mõtlevaks kogukonnaks.

 • Kuulame ära ja püüame aidata abivajajaid.

 • Mõtleme välja ja viime ellu üritusi.

 • Hoiame koolielu kontrolli all.

 • Abistame õpilasi, kellel raskusi õppeedukusega.

 • Läbime erinevaid koolitusi, et tuua mitteformaalse õppimise teadmisi meie kooliellu ja praktiseerida neid õpilasesinduse töös

 • Osaleme ülelinnalistel projektikonkurssidel.

 • Viime läbi erinevaid projekte.