Viimati muudetud: 29.08.2022

Raamatukogu on avatud E-R 8.00-16.00

Tartu Kivilinna Kooli raamatukogu asub A-korpuse esimesel korrusel

pilt_raamat
pilt_raamat2
pilt_direktor
pilt_raamatukogu

Kooliraamatukogu on kooli üksus, mis oma tegevusega toetab kooli õppekava elluviimist ja võimaldab oma keskkonna ja kogude kaudu erinevate õppemeetodite rakendamist, infokirjaoskuste edendamist, õpilaste iseseisva õpitöö oskuse arendamist ning lugemishuvi süvendamist.

Raamatukogu teenindab kõiki antud kooli õpilasi, õpetajaid ja teisi töötajaid.

Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja laenutamine. Lugejaks registreeritakse klassinimekirja alusel. Õpetajad ja kooli töötajad registreeritakse isikut tõendava dokumendi alusel.

Raamatukogust toimub õpilastele õpikute ja raamatute laenutamine õpilaspileti alusel.

1.-4.klassi õpilastele laenutatakse õppekirjanduse kogust teavikuid klassikomplektina klassijuhatajale.

5.-9.klassi õpilastele laenutatakse õpikuid individuaalselt.

Lugeja peab teavikuid hoolikalt hoidma. Kaotatud või rikutud teavik tuleb lugejal asendada samade või raamatukogu poolt võrdväärseks tunnustatud teavikuga.

Kooliga töösuhted lõpetanud õpetaja või koolitöötaja ning õpilaste nimekirjast kustutatud õpilane tagastab enne lahkumist raamatukogust laenutatud teavikud.

Raamatukogus on võimalik lugeda ajalehti, ajakirju ja mängida lauamänge.

Raamatukogus olevaid arvuteid kasutatakse iseseisvaks infootsinguks ja õppimisega seotud tegevuseks. Õpilastel on võimalik printida. Palun võta ise paber kaasa!

Pärast kevadise õppeperioodi lõppu juunis tagastab õpilane kooli raamatukogule talle kasutamiseks antud õpikud ja raamatud.

Kooliraamatukogu kasutaja lähtub kooli kodukorrast, ei sega teisi lugejaid ning on viisakas. Raamatukogu ruumides ei sööda ega jooda.


 

KONTAKT

Raamatukogu juhataja Evi Puhm

@email