Viimati muudetud: 08.05.2024

tkk logo
Kooli logo

Kooli logo elemendid kajastavad kooli väärtusi.

  • Kolme kroonlehega rukkilille kontuur sümboliseerib rahvuslikkust ja isamaalisust.
  • Logo keskel on neljast kaarest ja nende keskel ümara täpiga südamik, mis on inspiratsiooni saanud kooli väärtuste kaheksakanna keskmisest osast, kus see sümboliseerib hoolivust.
  • Logo alumises osas on kujutatud raamat, mis on tarkuse ja hariduse sümbol. 

 

kaheksakand
Väärtuste kaheksakand

Väärtuste kaheksakand kajastabTartu Kivilinna Kooli põhiväärtusi.

Kivilinna kooli väärtuste väljendajaks on valitud kaheksakand, mida eesti rahvuslikus sümboolikas teatakse ka õnnetähe nime all. Kaheksakand sümboliseerib tulevikku suunatud edasiviivat jõudu. Kaheksakanna keskmes on üldinimlik alusväärtus hoolivus. Kiirtel on väljatoodud teised meile väga olulised väärtused, mille arendamisega koolis tegeletakse igal tasandil: ausus ja usaldus, austus ja lugupidamine, vastutus ja koostöö, isamaalisus ja rahvuslikkus.

Süsteemselt väärtuskasvatusega tegelemise eest tunnustas Tartu Ülikooli eetikakeskus meie kooli tiitlitega "Hea kooli ekspert 2017" ja "Väärtuskasvatuse kool 2017". Tunnustuse pälvisime aktiivse koolipere kaasamise, heade suhete, meeskonnatöö väärtustamise, süsteemse ja mõtestatud eneseanalüüsi ning pikaajalise, sisuka ja tulemusliku väärtusarenduse eest.