Viimati muudetud: 30.08.2022

Põhikooli lõpetamiseks peab õpilasel olema tehtud loovtöö ja sooritatud kolm riiklikku eksamit:
eesti keele eksam, matemaatika eksam ja valikeksam (õpilase enda valitud õppeaines).

2022/2023. õppeaastal toimuvate eksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  • eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. –13. juuni 2023. a;
  • valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023. a.
Igal õppeaastal viib Haridus- ja Teadusministeerium õpilaste õpiedu kohta tagasiside saamiseks läbi tasemetöid erinevates õppeainetes.
Õppeaastal 2022/2023 läbi viidavate tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 
4. klass:
 

1) matemaatika (kirjalik)
    19. –22. september 2022. a

2) eesti/vene keel (kirjalik)
    23. september; 26. –27. september 2022. a

3) A1-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik)
    28. september 2022. a

4) A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (suuline)
    28. –30. september; 3. –4. oktoober 2022. a

5) loodusõpetus (kirjalik)
    10. –13. oktoober 2022. a

7. klass:
 

1) matemaatika (kirjalik)
    
19. –22. september 2022. a

2) eesti/vene keel (kirjalik)
   
23. september; 26. –27. september 2022. a

3) A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik)
    
28. september 2022. a

4) A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (suuline)
    
28. –30. september; 3. –4. oktoober 2022. a

5) loodusõpetus (kirjalik)
    
10. –13. oktoober 2022. a

III kooliaste:
 

1) A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik)
    
17. –18. oktoober 2022. a

2) A2-keeletasemel inglise keel (suuline)
    
17. –21. oktoober 2022. a

3) A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline)
    
11. –12. jaanuar 2023. a

4) A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline)
    
11. –12. jaanuar 2023. a