Viimati muudetud: 10.08.2023

Põhikooli lõpetamiseks peab õpilasel olema tehtud loovtöö ja sooritatud kolm riiklikku eksamit:
eesti keele eksam, matemaatika eksam ja valikeksam (õpilase enda valitud õppeaines).

2023/2024. õppeaastal toimuvate eksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  • eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a
  • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2024. a
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2024. a
  • valikeksam inglise keeles (suuline) – 12.–14. juuni 2024. a
Igal õppeaastal viib Haridus- ja Teadusministeerium õpilaste õpiedu kohta tagasiside saamiseks läbi tasemetöid erinevates õppeainetes.
Õppeaastal 2023/2024 läbi viidavate tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 
4. klass:
 

1) matemaatika (kirjalik)
    12.–13. oktoober; 16.–17. oktoober 2023. a
2) eesti/vene keel (kirjalik)
    20.–22. september 2023. a
3) A1-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik)
    2.–5. oktoober 2023. a
4) A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (suuline)
    28. –30. september; 3. –4. oktoober 2022. a
5) loodusõpetus (kirjalik)
    25.–27. september 2023. a

7. klass:
 

1) matemaatika (kirjalik)
    19. –22. september 2022. a
2) eesti/vene keel (kirjalik)
    18.–20. september 2023. a
3) A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik)
    5.–6. oktoober; 9.–11. oktoober 2023. a
4) A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (suuline)
    5.–6. oktoober; 9.–11. oktoober 2023. a
5) loodusõpetus (kirjalik)
    27.–29. september 2023. a

III kooliaste:
 

1) A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik)
    31. oktoober 2023. a
2) A2-keeletasemel inglise keel (suuline)
    31. oktoober –3. november; 6. november 2023. a
3) A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline)
    17.–18. jaanuar 2024. a
4) A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline)
    17.–18. jaanuar 2024. a