TÜ muuseumi ja Tartu Kivilinna Kooli õpihuvilaager „Nädala jagu teadushuvi laagri päevi Tartu Ülikooli muuseumis“

Tartu Ülikooli muuseumi ja Tartu Kivilinna Kooli õpihuvilaager „Nädala jagu teadushuvi laagri päevi Tartu Ülikooli muuseumis“ toimus ajavahemikus 18.- 22. aprill ja sellest võttis osa 141 õpilast 1.- 4. klassidest. Laager algas teadusteatri ja töötubadega Tartu Kivilinna Koolis ning jätkus järgnevatel päevadel TÜ kunstimuuseumis, TÜ muuseumis, Tartu tähetornis, TÜ loodusmuuseumis.

Õpilastel avanes võimalus, kunstimuuseumis, saada uusi ja täiendada olemasolevaid teadmisi Vana-Kreeka ajaloo, lugude ja müütidega seotud programmis. TÜ muuseumi saladustekambris tutvuti ülikooli kunstikogudest pärinevate kunstiteoste vahendusel keskaegsete ja varauusaegsete relvade ja sõjapidamisviisidega. Tähetorni õppeprogrammides lõid õpilased korra majja tähistaevas ja kosmoses, uurisid planeete ja tähti. Tähetorni elamuslikus keskkonnas said lapsed tutvuda ajaloolise kosmose vaatlusriistade ja -tehnikaga. Loodusmuuseum laiendas õpilaste silmaringi läbi lemmikloomade programmi, kus vaadeldi erinevaid eksootilisi koduloomi. Tervise teemasid ja Hullu Teadlase eksperimente käsitleti TÜ muuseumi õppeklassides.

Igas töötoas jagatud teadmised kinnistati programmi lõpus käelise tegevusega. Õpilased meisterdasid nädala jooksul Vana-Kreeka elaniku kitooniga, keskaegse ründe- või kaitserelva mudeli, tähtkujude kaardi, planeedi Marss maja ja bakteri kaardi.
Igapäevane õppeprogrammidest osavõtt tekitas õpilastes elevust ja põnevust õppimise vastu väljaspool koolikeskkonda. Oskuslik lõiming õppeprogrammides tõstis õpilastes õpimotivatsiooni.

Nädala alguses toimunud Hullu Teadlase töötuba Tartu Kivilinna Koolis andis õpilastele suure ja positiivse emotsionaalse laengu nädalaseks õppemaratoniks erinevates TÜ muuseumites. Õpilastes tekitas põnevust seikluslik matk taevakaardil planetaariumis ja väikese astronoomina teleskoobist Päikese vaatlemine. Loovad, liikumist nõudvad vahelduvad tegevused, TÜ muuseumis, tõstsid õpilaste aktiivsust ja entusiasmi uute teadmiste jahil. Huvitav oli ajalooline matk Vana–Kreekasse, kus lapsed said ise selga proovida tolle ajastu rõivad ja elada sisse erinevatesse rollidesse. Vaheldusrikas õppimine TÜ loodusmuuseumis oli ahvatlev just teema „Eksootilised lemmikloomad“ tõttu.

Väga hästi oli organiseeritud õpilaste toitlustamine TÜ kohvikus ja päeva ajakava. Tartu Kivilinna Kooli koolipere tänab kõiki meeskonnaliikmeid, kes panustasid õpihuvilaagri toimumisele. Soovime jõudu ja jaksu selliste projektide kirjutamiseks ja loodame ka edaspidi saada võimalust sellistes ettevõtmises kaasa lüüa.

Tartu Kivilinna Kooli klassiõpetajad

uudispilt_opihuvilaager