Tartu Kivilinna Kooli arengukava 2023–2026 avalik väljapanek

Tartu Kivilinna Kooli arengukava perioodiks 2023–2026 on avalikul väljapanekul kuni 22.07.2022. Arengukavaga on võimalik tutvuda siin või kooli kantseleis.

Ettepanekuid saab esitada meili teel aadressile @email, tuua kirjalikult vormistatuna kooli või saata postiga aadressil Tartu Kivilinna Kool, Kaunase pst 71, Tartu 50706.