Viimati muudetud: 01.06.2023

Meie koolis komplekteeritakse 2023/2024. õppeaastaks neli esimest klassi

Kõik 1. klassid töötavad riikliku õppekava alusel, mida täiendavad koolis traditsiooniliseks saanud eripärad.

Kõikides 1. klassides:

  • toimub õpe üldõpetuse põhimõtetest lähtuvalt
  • alustatakse inglise keele õppega
  • viiakse läbi õuesõpet, õppekäike, praktilisi katseid looduses
  • integreeritakse õppetöösse liikumistegevusi
  • alustatakse õpilaste infotehnoloogiliste oskuste arendamist
  • tegutseb pikapäevarühm, mille eesmärgiks on õpilaste esmaste õpioskuste ja –harjumuste kujundamine
  • on igapäevased õuevahetunnid, et toetada laste liikumisharjumuste kujunemist

Lisaks koolitundidele on õpilastel võimalus osaleda erinevates koolis tegutsevates huviringides, näiteks koorilaul, pranglimine, robootika, spordiringid, rahvatants jm.