Viimati muudetud: 06.03.2024

Meie koolis komplekteeritakse 2024/2025. õppeaastaks neli esimest klassi

Kõik 1. klassid töötavad riikliku õppekava alusel, mida täiendavad koolis traditsiooniliseks saanud eripärad. 

Kõikides 1. klassides:
   • toimub õpe üldõpetuse põhimõtetest lähtuvalt
   • alustatakse inglise keele õppega
   • viiakse läbi õuesõpet, õppekäike, praktilisi katseid looduses
   • integreeritakse õppetöösse liikumistegevusi
   • alustatakse õpilaste infotehnoloogiliste oskuste arendamist
   • tegutseb pikapäevarühm, mille eesmärgiks on õpilaste esmaste õpioskuste ja –harjumuste kujundamine
   • on igapäevased õuevahetunnid, et toetada laste liikumisharjumuste kujunemist

Lisaks koolitundidele on õpilastel võimalus osaleda erinevates koolis tegutsevates huviringides, näiteks koorilaul, pranglimine, robootika, spordiringid, rahvatants jm.