Tartu Kivilinna Kooli lastevanemate üldkoosolek toimub neljapäeval, 15. septembril algusega kell 18.00 kooli aulas.

Ruumi piiratuse tõttu palume üldkoosolekul osaleda maksimaalselt ühel pereliikmel.

Päevakord:
1. Ülevaade 2021/2022. õppeaastast
2. Uue õppeaasta (2022/2023) sihid ja planeeritavad tegevused
3. Ülevaade hoolekogu tegemistest ja lastevanemate esindajate valimine hoolekogusse
4. Päevakohased küsimused