Tiitel "Hea kooli ekspert 2023"

Oleme väga uhked!

Tartu Ülikooli eetikakeskus tunnustas täna meie kooli tiitliga “Hea kooli ekspert 2023". 

Selle tiitliga tunnustatakse kooli, mis on oma tegevustes järjepidevalt pidanud oluliseks süsteemset väärtusarendust, pöörates tähelepanu nii laste kui kooli töötajate arengu toetamisele koostöös eri osapooltega. Meid tunnustati eelkõige mõtestatud ja tõenduspõhiste muutuste juhtimise, õppijast lähtuva koolikorralduse arendamise ja pikaajalise väärtusarendustöö eest.

Palju õnne meile! 

tiitel
tiitel
tiitel