TÜ teaduskool korraldab juba mitmendat aastat järjest Salakeele viktoriini.

TÜ tänapäeva eesti keele professor Liina Lindström on lausunud: "Eesti keel on palju enamat kui pelgalt õigekiri - selles on grammatika, mis kütkeb endas sajandite inimkogemust ning annab aimu, mis on need olulised  tähendused, mis on kinnistunud meie keele grammatilisse struktuuri. Selles on sõnad, mis annavad aimu meie püsivatest ja muutuvatest arusaamadest ja suhtumistest maailma kohta meie ümber. Salakeele võistlus aitab pilku heita neile esmapilgul saladusena näivatele aspektidele keeles."

Meie õpilased saavutasid häid tulemusi:

8. klassid
1. koht Markus Vurm (8.b)
8. koht Siiri Kadi Laanemets (8.b)

9. klassid
16. koht Loore Nõmmsalu (9.d)

Palju õnne!