6. klasside vene keele õigekirja konkursi head tulemused

 

Aprillis toimusid koolisisene 6. klasside vene keele õigekirja konkurss meie koolis ja samuti ka ülelinnaline võistlus. Meie õpilased olid väga tublid.

Tulemused koolisiseselt on järgmised:

rühm - vene keel võõrkeelena alates 3.-5. kl 

1. koht   Jarek Sell 6.b - samuti 1. koht Tartu linna võistlusel
2. koht  Richard Reppo 6.d
3. koht  Kätriin Teedemaa 6.a - 2. koht Tartu linna võistlusel

rühm -  vene keelt kõnelavad õpilased

1. koht  Anette Maasik 6.b - samuti 1. koht Tartu linna võistlusel
2. koht  Arthur Viira 6.c
3. koht  Anna-Maria Pantelejeva 6.a

Palju õnne!