Teadlaste Öö Festival Tartu Kivilinna Koolis

Ahhaa Teaduskeskuse poolt korraldatava Teadlaste Öö Festivali raames toimusid Tartu Kivilinna Koolis 22. - 26. septembril mitmed teadust populariseerivad üritused.

 

Õppiv, arenev ja loov - TERVE Kivilinna Kool kutsus õpilasi ja õpetajaid  kaasa mõtlema ja kaasa tegutsema tervise teemadel. TERVE nädala jooksul uurisime vaimset tervist ning enda ja keskkonna puhtust, tegime sporti, toitusime tervislikult ja liiklesime ohutult.

Sündmused koolis olid jagatud temaatilisteks päevadeks. Tegevused olid planeeritud klassidesse, koridoridesse, sööklasse ja kooli õuealale. Koridoride seintel oli terve päeva jooksul üleval vastava päeva temaatikaga haakuv  informatiivne materjal. Söökla laudadel olid igal päeval meeleolukad, kuid samas õpetlikud sildid.

 

Esmaspäev oli  vaimse tervise päev ehk Sina pead oma hinge eest hoolt kandma. (O. Luts)

Ainetundides räägiti emotsioonidest, vaadati esitlusi tunnete teemal ning tehti katseid tähelepanu- ja keskendumisvõime kohta. Koridoride seintelt saadi lugeda inimtüüpide kirjeldusi. Õpilastele pakkus äratundmisrõõmu oma inimtüübi teadasaamine. Koridori seintel ja söökla laudadel olid sildid mõtlemisest ja tarkusest.

 

Teisipäev oli spordipäev ehk Kiiremini, kõrgemale, kaugemale! (Spordideviis)

Koolipäeva jooksul loendasid õpilased ja õpetajad, kellel oli sammulugeja, oma samme. Sammude lugemine algas kell 8.00 ning lõppes sel hetkel, kui lõppes koolipäev. Sportimine õues oli mõeldud kõigile, kel oli teisipäeval kehalise kasvatuse tund. Tunnis arutleti soojenduse ja venituse vajalikkusest sportimisel. Mõõdeti pulssi enne ja pärast füüsiliste harjutuse sooritamist, hüpati hüppenööriga ja tehti täpsusviskeid  korvi. Koridori seintel olid Eesti sportlasi tutvustavad plakatid, mida olid õpilased eelnevalt ainetundides valmistanud. Kooli olid kutsutud oma spordialast ja sportlikest saavutustest rääkima Kaarel Alupere (aerutamine, ühesüst) ja Argo Meresaar (võrkpall). Söökla laudadel olid sildid, kust sai lugeda, kui palju energiat kulutavad erinevad tegevused.

 

Kolmapäev oli hügieeni päev ehk Puhas laps, ilus laps. (Vanarahva ütlus)

Kooli olid kutsutud stomatoloogiatudengid, kes rääkisid 3. klasside õpilastele hammaste tervishoiust. Ainetundides tehti katseid munakoortega, pannes neid erinevatesse vedelikesse (vesi, coca-cola, mahl). Enne söömaminekut tegid õpilased kätepesukatse indikaatorpaberiga, mille tulemusel mõisteti, kui vajalik on kätepesu. Koolipäeva lõpus tegid õpilased näopuhastuskatse, et näha, kui palju mustust tekib näole päeva jooksul. Söökla laudadel olid sildid selle kohta, kuidas suhtusid inimesed vanasti pesemisse, missugused haigused kaasnevad mustusega ning missugused leiutised on seotud hügieeniga.

 

Neljapäev oli toitumise päev ehk Tühi kott ei seisa püsti. (Eesti vanasõna)

Iga klass valmistas tervislikest toiduainetest salati, mida sai maitsta koolisööklas. Õpilased kirjutasid lehele oma pere lemmiku tervisliku toidu retsepti, mis kaunistati toidu pildiga. Retseptidest pandi koridoridesse välja näitus. Hiljem pannakse retseptidest kokku raamat, mida saab soovi korral uurida kooli raamatukogus. Söökla laudadel olid sildid toiduainetes sisalduvate vitamiinide ja kalorite kohta. Õpilased said teada, missuguseid toitaineid oli koolilõunas ja kui palju kaloreid sisaldas antud päeva koolitoit. Kooli puhvetis pakuti tervislikke vahepalu. Söökla seintel olid väljas  õpilaste poolt valmistatud taldrikureegli näidised.

 

Reede oli liiklusennetuse ja liiklusohutuse päev ehk Tasa sõuad, kaugele jõuad. (Eesti vanasõna)

Õpetajatel oli võimalus viia klassis läbi katse muna ja minikiivriga, et selgitada õpilastele kiivri vajalikkust jalgrattaga/tõukerattaga/rulaga sõitmisel. Soovi korral sai vaadata liiklusteemalisi õppefilme ning teha liiklusviktoriine. 8. ja 9. klasside õpilastele toimusid aktiivõppel põhinevad tunnid, milles näidati tõsielul põhinevat ja õnnetult lõppevat lühifilmi alkoholi kuritarvitamisest liikluses, mängiti õpetlikke rollimänge ja tehti katseid alkoprillidega. Söökla laudadel olid sildid sellest, kuidas leiutati tänapäeval nii tavalised liiklusvahendid ning mõned näited kõige-kõige liiklusvahenditest.

Teadlaste Öö Festival Tartu Kivilinna Koolis pakkus põnevust ja tegutsemislusti kogu kooliperele. Täname teaduskeskust Ahhaad suurepärase võimaluse eest osaleda Teadlaste Öö Festivalil, mille kaudu saime populariseerida teadust oma koolis.

 

Helis Hani ja Piret Jõul

Teadlaste Öö Festivali korraldajad Tartu Kivilinna Koolis