The Living Book - Augmenting reading for life.

Projekti kestus: 30.09.2016—30.09.2019

 

Projekti partnerid:

European University Cypros (Küpros)

Forum Del Libro (Itaalia)

Commune de Vicenza (Itaalia)

GRYD (Suurbritannia)

Tartu Kivilinna Kool (Eesti)

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva (Portugal)

Dimotiko Scholeio Makedonitissas 3 - Stylianou Lena (Küpros)

Scoala Gimnaziala Constantin Parfene (Rumeenia)

Universidade Da Beira Interior (Portugal)

 

Projekti lühikirjeldus

Projekt The Living Book seob lugemist ja digitegevusi, et tõsta 9 ‒ 15-aastaste noorte lugemisoskust ja lugemismotivatsiooni.

Lugemisoskus on baasoskus, mis on eeldus tänapäeva keerukas maailmas toimetulemiseks. Paraku näitavad uuringud, et lugemishuvi Euroopa Liidu noorte seas langeb ja 15-aastastest noortest umbes ei ole omandanud korralikku lugemisoskust. Kehval lugemisoskusel koos sellega kaasneva huvipuudusega on mõju nii üksikisiku kui ka kogu ühiskonna heaolule.

The Living Book projekti eesmärk on ühendada paberraamatu ja infotehnoloogia võimalused, luua erinevate maade õpilastele võimalusi ühistegevusteks ning selle kaudu arendada lugemishuvi- ja oskust.

Projektil on koduleht www.thelivingbook.eu (saab lugeda ka eesti keeles) ja Facebooki konto https://www.facebook.com/TheLivingBookProject/?fref=ts

 

The Living Book projekt

· koondab veebipõhiseid lugemise teemat käsitlevaid artikleid

· korraldab ühiseid koolitusi mõtestatud lugemist väärtustavatele õpetajatele

· kaasab ja koolitab lapsevanemaid

· käivitab digitaalse ja omavahelist suhtlemist võimaldava raamatukogu

· annab 8 näidisõppemooduli kaudu õpetajatele ideid, kuidas lõimida lugemist ja digitegevusi õppetöös

 

The Living Book projekti tegevused

· projektipartnerite esindajate kohtumised Küprosel, Rumeenias, Eestis ja Itaalias

· kodulehe loomine ja arendamine

· koolitused (õpetajad, õpilased, lapsevanemad)

· seminarid partnerriikides

· õpilasvahetused